• Uudised
Koolivalve on ainulaadne ja kogub tuure
23.01.2003
Koolivalve projekti on käivitanud Eesti Naabrivalve ning projekti käesoleva aasta eelarve on 175 300 krooni, mis kaetakse Tallinna kuritegevuse ennetamise projektidele ette nähtud raha arvelt.

Kui teiste projektide koostamisel juhindutakse praktikast mujal maailmas, siis koolivalve on ainulaadne, sarnast projekti pole teadaolevalt kusagil mujal maailmas tehtud. “Tallinna koolides on tüdrukud projektiga liitumisel aktiivsem pool nagu ikka,” muigab Eesti Naabrivalve juhatuse esimees Tarmo Vaik, kui esimesed pääsukesed on lendu lastud. “Pirita tüdrukud tegid meile ettepaneku minna talvel metsa nö ellujäämiskursustele. Tahame kaasata Kaitseliitu, võtta kaasa sõjaväetelgi, õppida maskeerumist, enese soojas hoidmist ning teisi vajalikke oskusi.”

Kui jälgida viimase aja meediat, siis on märgatav, et nii mõneski koolis on olukord juba peaaegu turvalisuse küsimustes katastroofi äärel. “Õnneks on õpilasi, kes tunnevad huvi kooli ja selle ümbruse turvalisemaks muutmise vastu. See ei tähenda roomamist mööda nurgataguseid, kavalate plaanide sepitsemist ning pättide ja kaabakate tagaajamist,” kinnitab Eesti Naabrivalve juhatuse esimees Tarmo Vaik, kuid tõdeb nördimusega, et koolilaste huvi kiputakse vahel ka ära nullima. “Näiteks Pirita noored tõid välja probleemi, kus nende kaasõpilased ilmuvad koolitundi alkoholi lõhnadega. On kujunenud avalikuks saladuseks, et kooli ümbruskonna poodides ja kioskites müüakse alaealistele alkoholi. Õpilased oma initsiatiivil soovisid teha kontrolloste, nõusoleku saime ka lastevanematelt ning politsei oli igati valmis meid abistama. Kuid seaduse järgi peab selliseks tegevuseks loa saama halduskohtunikult, kes paraku mingil põhjusel keeldus.”

Lisaks viiakse koolide õpilaste hulgas läbi turvalisusküsitlused, mille andmete põhjal tehakse ettepanekud politseile ja kohalikule omavalitsusele koolides õiguskorra tagamise parandamiseks.

“Õpetajad ei tea tihtipeale asjast midagi, õpilaste endi hulgas levib info rohkem,” tunneb Vaik olusid.

Et õpilaste julgeolek on projekti läbiviijatele äärmiselt oluline, siis jäävad koolivalvega liitunud õpilased üldsusele tundmata ja kellelegi märki rinda ei riputata. Seevastu liikumisega ühinenud koolide märgistamiseks sümboolika väljatöötamine on Tarmo Vaigu sõnul alanud: “Sellised märgid oleks õigusrikkumise kavandajatele signaaliks, mis sunnib suure riski tõttu neid koole ning nende ümbrusi vältima.”

Praeguseks toimib koolivalve Tallinna Pirita Majandusgümnaasiumis ja Pääsküla Gümnaasiumis. Koolivalve laialdasem käivitamine Tallinnas toob linlastele eeskätt noortele soodsama elu- ja õpikeskkonna, kuna ühiselt tegutsevad inimeste grupid on suur jõud õigusrikkumiste ennetamiseks. Tulevikus on samalaadne sarnane projekt käivitada ka venekeelsetes koolides, kus turvalisuse probleemid on vähemalt niisama suured, kui mitte suuremad.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi