• Uudised
Siseminister avab kriminaalpreventsiooni kuu ürituste sarja
25.04.2003
Reedel, 25. aprillil algusega kell 16.00 avab siseminister Margus Leivo
politseipäeva, mis on esimene suurem avalik üritus üleriiklikul kuritegevuse
ennetamise kuul.

Politseipäev toimub Lindakivi kultuurikeskuses, kus tallinlastele
tutvustavad oma tööd kriminalistikaeksperdid, liiklus-, noorsoo- ja
patrullpolitseinikud ning oma oskusi kurjategijate tabamisel demonstreerivad
politseikoerad. Politseipäeval esineb Politseiorkester ning lapsi lõbustab
Lõvi Leo.

"Kuritegude ennetamise kuu eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust turvalisuse
tagamisel," ütles siseminister Margus Leivo. "Turvalisuse loomisel ei saa
toetuda ainuüksi jõustruktuuridele, igaühel meist on selles oma osa ja
kodanikud peavad tajuma, et riik - see oleme eelkõige meie ise. Mida
tihedamat koostööd teevad inimesed ja jõustruktuurid, seda turvalisemaks
muutub elukeskkond."

2003. aasta kriminaalpreventsiooni kuu põhirõhk on suunatud noorte
õigusrikkumiste ennetamisele. Üle Eesti toimuvatel üritustel tutvustatakse
noortele kodanikuõigusi ja kohustusi ning seadusandlust, selgitatakse
kuriteo toimepanemise tagajärgi ja süüdimõistmise protsessi, et selle kaudu
ära hoida noorte kuritegelikku käitumist. Kuu jooksul viiakse läbi erinevaid
üritusi ja kampaaniaid, mille eesmärgiks on tõsta elanikkonna teadlikkust
kuritegude vältimisel.

Kriminaalpreventsiooni kuu lõpetatakse 17. mail kell 17.00 Pärnu
keskväljakul tuuri "HEA TEGU" perepäeval, millel osaleb ka justiitsminister
Ken-Marti Vaher.

Justiitsministeeriumi koordineeritud preventsioonikuud aitavad korraldada
sise- ja sotsiaalministeerium, politseiamet, Tallinna ja Rakvere
linnavalitsus, MTÜ Eesti Naabrivalve ning paljud teised koostööpartnerid.

Lähemat infot kriminaalpreventsiooni kuu "Muudame elukeskkonna turvaliseks"
ürituste kohta saab justiitsministeeriumi (www.just.ee), siseministeeriumi
(www.sisemin.gov.ee), politseiameti (www.pol.ee ) ja MTÜ Eesti Naabrivalve
(www.naabrivalve.ee) kodulehekülgedelt.

Kriminaalpreventsiooni kuu korraldajad tänavad kõiki, kes on andnud oma
panuse selle läbiviimisse 2003. aastal.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi