• Uudised
Küsitlus: Turvalise kodu tagavad kuri koer ja valvas naaber
06.05.2003
28. aprillist 4. maini kuritegude ennetamise kuu raames erinevatel internetilehekülgedel läbiviidud küsitlus näitas, et inimeste hinnangul aitavad kodu turvaliseks muuta nii kuri koer, turvaline naaber kui ka heakorrastatud ümbrus.

Küsimusele „Minu kodu on turvaline tänu…“ vastati 22 908 korda. Rohkem kui veerand ehk 26 % vastanutest hindas turvalisuse tagajaks kurja koera. 20 % vastanutest arvas, et turvalisuse tagajaks on valvas naaber ja heakorrastatud kodu ümbrus, 19% arvates on selleks turvauks. 10 % eelistas kodu turvalisemaks muutmisel turvafirmat ja politseid 6 % vastanutest.

„Küsitluse tulemustest järeldub, et enamik vastajatest peab oluliseks iga inimese enda initsiatiivi ja võimalusi kodu kaitsmisel,“ kommenteeris küsitluse tulemusi MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse esimees Tarmo Vaik. Vastanud eelistasid oma kodu turvalisemaks muutmisel ülekaalukalt variante, mis tõid esile võimalusi ja vahendeid kuidas iga inimene saaks ise enda initsiatiivi rakendades oma kodu kaitsta. „Suhtumine, kus oodatakse et keegi teine tegutseks ja ise istutakse käed rüpes, on hakanud muutuma,“ lisas Vaik.

Küsitlus viidi läbi Justiits- ja Siseministeeriumi, Politseiameti, MTÜ Eesti Naabrivalve, ajalehe Postimees, Korteriühistute Liidu kodulehe ning portaalide Delfi.ee ja Everyday.com. vahendusel. Küsitlused annavad ülevaate inimeste enda arvamustest turvalisuse tagamisel.

Internetiküsitlusi viiakse läbi kuritegude ennetamise kuu raames viie nädala jooksul 14. aprillist kuni 18. maini. Igal nädalal käsitletakse erinevaid teemasid. Esimene küsitlus näitas, et noori hoiab pahedest eemale sporditegemine. Teise nädala küsitluses selgus, et Eesti rahvast hävitab alkohol. Kolmanda nädala küsitluse vastuste põhjal muudab kodu turvaliseks kuri koer. Jooksval nädalal on võimalik vastata küsimusele kuidas peab kuritöö eest karistama. Järgmine nädal otsitakse vastust küsimusele, mis muudab tänava turvaliseks.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi