• Uudised
Internetiküsitlus: Tänava muudavad turvaliseks politseipatrullid, inimeste valvsus ja kodanikujulgus
20.05.2003
Kuritegude ennetamise kuu internetiküsitlusele vastajate arvates muudavad tänava turvaliseks politseipatrullid. Oluliseks peeti ka inimeste valvsust ja kodanikujulgust.

12.-18. mail toimunud küsitlusele "Tänava muudab turvaliseks" vastas erinevatel internetilehekülgedel kokku 19 382 inimest. 39 % vastanutest leidis, et tänava muudavad ohutumaks politseipatrullid. 18% vastajate meelest oli turvalisuse tagamiseks oluline kodanikujulgus ning 17 % vastajate arvates inimeste valvsus. Tänavavalgustust pidas tähtsaks 16% küsitluses osalenutest.

Vähem oluliseks pidasid vastajad tänavate turvalisuse tagamisel kaitseliitu ja turvakaameraid: kumbagi varianti toetas 5% vastajatest.

"Küsitlus näitab, et kõige rohkem suurendab inimeste turvatunnet tänaval vormis politseinik. Samas ei ole võimalik kõikidele tänavatele korraga patrulle saata, mistõttu on mul eriti hea meel, et kolmandiku vastajate arvates on turvalisuse tagamisel vähemalt sama tähtis inimeste enda julgus ja valvsus. Kõige efektiivsem turvalisuse suurendamise vahend on aga kindlasti kõikide osapoolte - politsei, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna koostöö," ütles politseiameti korrakaitseosakonna direktor Raivo Aeg.

Küsitlus viidi läbi justiits- ja siseministeeriumi, politseiameti, MTÜ Eesti Naabrivalve, ajalehe Postimees, portaalide Delfi ja Everyday ning Korteriühistute Liidu kodulehekülgedel.

Kuritegude ennetamise kuul sai internetilehtedel viiel nädalal vastata viiele erinevale küsimusele. Varasemad küsitlused olid teemal: noorte võimalused pahedest hoidumiseks, eesti rahvast hävitavad tegurid, kodu turvalisus ja kuriteo eest karistamine.

Kriminaalpreventsiooni kuu lõpetamine toimus 17. mail Pärnus "HEA TEGU" tuuri raames korraldatud perepäevaga.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi