• Uudised
Eestis kogub hoogu Turvalise Kogukonna liikumine
03.09.2003
26-29 augustini toimus Helsingis 5. Põhjamaade Turvaliste Kogukondade konverents (5th Nordic Safe Community Conference).

Liikumine on algatatud WHO (Maailma Terviseorganisatsiooni) poolt.

Eestist osalesid ja esinesid ettekannetega prof Taie Kaasik ja dr Enno Kross Tartust, dr Aili Laasner ja Ülle Laasner Rapla maakonnast ning Tarmo Vaik ja Tiina Ristmäe Eesti Naabrivalve Ühingust.

Turvalise Kogukonna (Safe Community) liikumine on levinud üle maailma ning Eestiski toimub areng selles suunas, et peatselt taotleda esimesele paikkonnale Turvalise Kogukonna tunnistust.

Turvalise Kogukonna nimetus tähendab, et paikkond peab turvalisust prioriteediks, tegeleb sihipäraselt vigastuste ennetamise ja turvalisuse edendamisega ning lihtsalt öeldes, et inimestel on selles linnas, vallas või maakonnas hea elada.

Rääkides Eestist, rõhutas Leif Svanström, WHO Koostöökeskuse ja Karolinska Instituudi esindaja, just maakondade ja omavalitsuste esindajate kaasamist tegevustesse ja osavõtu olulisust analoogsetest konverentsidest. Rapla maakonda esindasid Rapla ja Kehtna vallavanemad.

Kui enamik ettekandjaid keskendusid põhiliselt õnnetusjuhtumite ennetamisele, siis Jan Kilbourne Austraaliast ja Tarmo Vaik Eestist rõhutasid ka kuritegevuse ennetamise tähtsust.

Suurt tähelepanu äratas Tiina Ristmäe ettekanne Koolivalve projektist. WHO poolt on algatatud Turvalise Kooli (Safe School) liikumine ning esimesed kontaktid selle liikumise Eestis käivitamiseks on loodud.

Rapla maakonna sisuline ettekanne oli aluseks mitmete uute rahvusvaheliste koostöökontaktide algatamisele (Norra, Island, Leedu, Läti).

Eesti Naabrivalve ühingu osalemist konverentsil toetas Balti-Ameerika Partnerlusprogramm.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi