• Uudised
Parts taunis EL-i teemade arutelu leiget osalust
07.04.2004
Peaminister Juhan Parts nentis, et vabaühenduste ja avalike organisatsioonide osalus valitsuse välja kuulutatud avalikul arutelul Euroopa Liidu teemal oli oodatust kesisem.
"Oleksime oodanud märksa aktiivsemat osavõttu. Eriti kuna kolmas sektor on ise oma osaluse olulisust pidevalt rõhutanud," ütles Parts teisipäeval riigikogus.

Parts lausus, et Euroopa Liidu otsustusprotsessi etappides on oluline roll ka kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ja mittetulundusühingute esindajatel.

"Et nimetatud väärtused ja eesmärgid ei jääks vaid täitevvõimu poolseks manifestiks, vaid selle koostamisse oleks kaasatud ka sotsiaalpartnerid, vabaühendused, kohalikud omavalitsused ja erialaliidud, esitas valitsus dokumendi eelnõu 11. märtsil avalikuks aruteluks kõikidele huvitatud osapooltele," rääkis Parts EL-i parlamendiarutelul peetud kõnes.

Valitsus ootab Partsi sõnul valitsuse EL-i poliitika eelnõule parlamendifraktsioonide ettepanekuid ja kommentaare.

Oma ettepanekud ja kommentaarid on juba esitanud 18 liitu, vabaühendust või organisatsiooni, sealhulgas töövõtjate esindajana Eesti Ametiühingute Keskliit, tööandjate esindajana Eesti Tööandjate Keskliit, kolm avalik-õiguslikku ülikooli või instituuti, linnade ja maaomavalitsuste liidud ning kohalike omavalitsuste üleriigiline katusorganisatsioon, keskkonnakaitseorganisatsioonid ning pea kümme liitu, kodanikuühendust ja mittetulundusühingut.

Parts tõstis esile Eesti Rohelise Liikumise ja Tartu ülikooli ning Eesti Kodanikuühenduste Euroopa Liidu Tuleviku Kontaktgruppi kuuluvate vabaühenduste ja organisatsioonide panust, kes koos esitasid ligi 80 protsenti ettepanekutest.

Peaminister lisas, et Eesti Naabrivalve esitas küll vaid kaks ettepanekut, kuid mõlemad täpsustavad tema sõnul oluliselt eelnõus esitatud eesmärke justiits- ja siseküsimuste valdkonnas, aidates nii muuta valitsuse Euroopa Liidu poliitikat sisutihedamaks ning konkreetsemaks.

"Mida lähemale jõuab 1. mai, seda aktiivsemalt tunnevad teised riigid huvi meie seisukohtade suhtes. Kui me tahame, et meie arvamusel oleks kaalu, peame enda jaoks hästi läbi mõtlema, mida me ikkagi tahame saavutada," ütles Juhan Parts.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi