• Uudised
Kuriteoennetuse nõukogu soovitab edendada naabrivalvet
28.05.2004
Justiitsministeeriumis reedel koos olnud kuriteoennetuse nõukogu kutsus kõiki kohalikke omavalitsusi naabrivalve liikumist toetama.
Nõukogu heakskiidu saanud justiitsministri pöördumises seisab, et igasse piirkonda tuleks koostöös nimetatud ühingute ja korteriühistuid koondavate ühendustega leida inimene, kelle ülesandeks on kogukonnakeskse korrakaitse põhimõtete tutvustamine ja elanike kaasamine.

"Arusaam, et inimesed ise saavad oma elukoha turvalisuse nimel palju ära teha, tuleb viia iga korteriühistu, maja ja perekonnani. Ainult nii on võimalik kujundada turvalist ja hoolivat ühiskonda," märkis kuriteoennetuse nõukogu esimees Ken-Marti Vaher.

Nõukogu tõdes, et teadusuuringud ja linnade kogemused on näidanud, et korrarikkumiste arvu mõjutab oluliselt ka palju muid tegureid, mille seos kuritegevusega ei pruugi esmapilgul olla üldse ilmne. Üheks selliseks on linnapilt - see, kui hoolitsetud tänavad, hooned ja linna haljasalad välja näevad.

"Puhtas ja heakorrastatud linnas tunnevad inimesed end palju turvalisemalt, ning mis peamine, ka faktiliselt pannakse seal toime vähem avalikke õigusrikkumisi kui linnades, mida ehivad soditud seinad ja lagunenud hooned," teatas kuriteoennetuse nõukogu omavalitsustele saadetud kirjas.

Nõukogu kutsus kõiki linnavalitsusi üles rakendama kiire kordategemise põhimõtet, mis seisneb selles, et kõik vandalismiaktide tagajärjed kaotatakse kokkulepitud lühikese aja jooksul. Nõukogu märkis, et grafiti mahapesemine ja väiksemad parandustööd, nagu näiteks lõhutud laternate asendamine, võiksid toimuda koguni ööpäeva jooksul. Kuriteoennetuse nõukogu teatel on oluline, et avalike ürituste tagajärjel linnatänavatele sattunud praht veel samal ööl koristataks.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi