• Uudised
Kuritegevus Tallinnas ja Harjumaal vähenes ligi 3 % võrra
27.01.2005

Kuritegude avastamine tõusis aastaga 11,4%. Kui 2003. aastal avastati 8049 kuritegu siis läinud aastal avastati 8965 kuritegu. Alates 2001. aastast on registreeritud kuritegude arv vähenenud 3968 võrra ehk 12%. Samal perioodil on kuritegude avastamine kasvanud 2213 kuriteo ehk kolmandiku võrra.

I astme kuritegudest vähenes aastaga tapmiste ning röövimiste arv. Eelmisel aastal pandi toime 46 tapmist, neist kuriteo toime pannud isik tehti kindlaks 39 korral. Üle-eelmisel aastal sooritati 58 tapmist, tapmise toime pannud isik tehti kindlaks 44 juhul. Röövide arv langes 18% võrra. Kui 2003. aastal pandi toime 1214 röövi, siis eelmisel aastal registreeriti 997 röövimise juhtu.

Suurima tõusu tegi aasta lõikes läbi kehalise väärkohtlemiste (KarS §121) arv. Kui 2003. aastal registreeriti 29 juhtumit, siis eelmisel aastal alustati 477 kehalise väärkohtlemise juhtumi uurimist. Järsu kuritegude arvu põhjustas asjaolu, et alates 1. juulist 2004 kehtima hakanud kriminaalmenetluse seadustiku järgi alustab politsei kõigi registreeritud kehalise väärkohtlemise juhtumite puhul kriminaalmenetlust. Varem tehti seda erasüüdistusmenetluse alusel.

Suurima osa kõikidest sooritatud kuritegudest moodustasid varavastased kuriteod. Eelmisel aastal registreeriti Tallinnas ja Harjumaal 22843 varavastast kuritegu, mis moodustab kõigist registreeritud kuritegudest 80%. Võrreldes aasta varasemaga langes varavastaste kuritegude arv 8% võrra. Varavastastest kuritegudest moodustasid vargused 80%. 2004. aastal registreeriti Põhja Politseiprefektuuri teeninduspiirkonnas 18202 vargust, mida on 9% vähem kui aasta varem. Ligemale veerandi vargustest moodustasid vargused sõidukitest.

2004. aastal registreeriti Tallinnas ja Harjumaal 10755 tänavakuritegu, mis moodustab 34% kõigist registreeritud kuritegudest. Tänavakuritegude arv on aasta varasemaga võrreldes langenud 1088 kuriteo ehk 10% võrra.

Ligi poole võrra kasvas registreeritud narkoalaste süütegude arv. Eelmisel aastal registreeriti 5549 narkoalast süütegu, millest kuritegusid oli 614 ning väärtegusid 4935. Aasta varem oli registreeritud narkoalaste süütegude arv 4355.

Tallinnas ja Harjumaal kasvas inimkannatanuga lõppenud liiklusõnnetuste arv. 2004. aastal registreeriti 917 liiklusõnnetust, milles hukkus 53 ning sai vigastada 1095 inimest. 2003. aastal olid samad näitajad vastavalt 775, 45 ja 917.

Vähenes joobes mootorsõidukijuhtide süül toimunud õnnetuste arv. Eelmisel aastal registreeriti 435 liiklusõnnetust joobes juhtide süül, milles hukkus 2 ning sai vigastada 157 inimest.

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi