• Uudised
Eesti kriminaalpreventsiooni spetsialistid tutvuvad Kanada ennetustööga
17.02.2005
19. kuni 27. veebruarini viibib Kanadas eesti kriminaalpreventsiooni spetsialistide delegatsioon. Reisi käigus tutvutakse erinevate riiklike ja regionaalsete ennetusprojektidega Toronto, Montreali ja Ottawa regioonides. Kohtumised toimuvad Rahvusvahelise Kriminaalpreventsiooni Keskuse, Kanada Kriminaalpreventsiooni Keskuse, Ohvriabi, ministeeriumite, politsei ja kohalike ennetusprogrammide esindajatega. Samuti tutvustatakse juba Eestis tehtut ning arutatakse ka võimalikke tulevikukontakte. Reis saab teoks CIDA – (Canadian International Development Agency) programmi „Partnerships for Tomorrow raames. Kanada poolne partner on Canadian Training Institute. Delegatsiooni koosseisu kuuluvad Riigikogu ja Kuriteoennetuse Nõukogu liige Avo Üprus, MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse esimees Tarmo Vaik, Balti Kriminaalpreventsiooni Spetsialistide Assotsiatsiooni juhatuse esimees James William Hilborn ning TPS psühholoogia ja kuriteoennetuse õppejõud Helgi Hilborn.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi