• Uudised
Ärivalve muudab ettevõtte ja selle lähiümbruse turvalisemaks
17.11.2005

Ärivalve on MTÜ Eesti Naabrivalve käivitatud projekt ettevõtetele, selle tööpõhimõte sarnaneb eramute naabrivalvega.

Ärivalve raames teevad ühe regiooni ettevõtted omavahel ning kohaliku omavalitsuse ja piirkondliku politseiga koostööd. Ühiselt jõutakse rohkem teatud piirkonna turvalisust tõsta kui igaüks eraldi tegutsedes.

Kaheaastase tegevusaja jooksul on Tallinnas loodud neli ärivalve piirkonda ehk sektorit. Esimene sektor on küll tegevuse lõpetanud, põhiliselt sektorisse kuulunud firmade kolimise tõttu. Kõik sektorid on loodud ja tegutsevad Tallinna vanalinnas.

Ärivalve projektijuhi Anne-­­Lii Rello sõnul on lähiaegadel käivitumas uus naabrivalve sektor ühes Tallinna suures ostukeskuses.

Ettevõtte jaoks on ärivalve sektoriga liitumine lihtne ning väikeste kuludega ettevõtmine. Nii liitumistasu kui ka aastamaks on sada krooni. Koostöö on kasulik kõigile. Ettevõtted ja politsei saavad kergelt vahetada informatsiooni ning kaardistada tuntud kurikaelte liikumist. Sektorites on olemas fotodega, kuid ilma isikuandmeteta, poevaraste TOP 30, mille abil saab ka uuele töötajale ´tutvustada¡ inimesi, keda ei tasu ettevõttesse sisse lasta.

"Meile endale tundub, et ärivalvega liitunud ettevõtetes on viimase aastaga tõusnud nii omanike kui ka teenindajate teadlikkus turvalisuse teemadest ja sellest, kuidas ennast ja ka klienti kaitsta" kommenteerib Rello.

Politseile on ärivalvest olnud palju abi. Koostöö politsei, MTÜ Eesti Naabrivalve ja ärivalve sektorite liikmete vahel on suhteliselt tihe ja väga hea, kinnitab vanalinna piirkonna vanemkonstaabel Lenne Kask.

Tänu ärivalve sektoritele on politsei kurjategijaid kaardistanud ? kes, millal ja kellega koos liigub, mis aeg on nende jaoks tipptund jms.

"Politseile antakse üha julgemini teada äride poolt, kus ja millal peaks olema politseipatrulli näha ja mida võiks ja saaks paremini teha", lisab Kask.

Kiika Kööki nime all opereeriva OÜ Köögikaubad juhatuse liige Anne-Pii Saare näeb ärivalve sektoriga liitumises selget kasu, kuigi konkreetseid võrreldavaid numbreid tal pole. 2004. aastal varastati poest tunduvalt rohkem kui sel aastal. Pärast liitumist oleme selgeks õppinud hulga nippe, et varastamist raskemaks muuta, lisab ta.

Näiteks on Kiika Kööki poes varaste lemmikutes, luuportselanist kruusides pärlid. Iga kord, kui võetakse riiulist kruus, on see hästi kosta.

"Ärivalve on minu meelest igati tänuväärt asi. Võib-olla kõige rohkem sellepärast, et me ei tunne end enam üksi varaste vastu", selgitab Saare.

Turvalisus tekib koostöös politseiga.

Ärivalve eesmärgiks on muuta elu- ja ärikeskkond politsei ja ettevõtjate koostöös turvalisemaks piirkonnaks. Ärivalve sektoris: 

  • katsetatakse ning võetakse kasutusele mitmesuguseid kuriteoennetuse meetodeid, seda nii kogu piirkonnas üldiselt kui igas konkreetses äris eraldi; 
  • koostöös piirkondliku politseiga kogutakse ja jagatakse infot piirkonna kuritegevuse ning kurjategijate kohta; 
  • lahendatakse muid turvalisusega seotuid probleeme, näiteks tänavavalgustus või auklik kõnnitee; 
  • märgistatakse ärivalvega liitunud ettevõtted ärivalve kleepsuga, mis annab kurjategijatele teada, et selles piirkonnas ei pruugi nad jääda märkamatuks.

Politsei annab ärivalve­sektori ettevõtetele nõu. 

  • Ettevõtjatega koostööd tegev politseinik saab ühelt poolt neilt infot kuritegevuse kohta, teisalt nõustab firmasid turvalisuse tõstmisel. 
  • Politsei saab süveneda ettevõtete turvaproblee­midesse ja nõustada lihtsate ja kiirete turvali­sust tõstvate muudatuste tegemist, arvestades kogu ärivalve piir­konnast laekunud infot. 
  • Kuritegude ennetamiseks, tõkestamiseks ja avastamiseks on vajalik kohapeal asuvate inimeste info ja tähelepanekud ? seega on ärivalvega ühinenud ettevõtete töötajatel olemas kindel kanal oma tähelepanekute politseile edastamiseks. 
  • Koostöös ärivalvega on võimalik inimestele paremini selgitada, miks politsei reageerib erinevatel juhtudel üht- või teistmoodi. Samas annab selline koostöö politseile ka tagasisidet oma töö ümberkorraldamiseks või muudatusettepanekute tegemiseks teistele politsei struktuuridele.  
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi