• Uudised
Teelahkme naabrivalve sektorid valiti aasta parimate hulka
29.05.2006

07. mail toimunud MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekul kuulutati välja eelmise aasta parimad naabrivalve sektorid. Teiste seas pälvisid aukirja ning rahalise toetuse Tabasalus Teelahkme elurajoonis asuvad 5 naabrivalve sektorit. Parimaks sektoriks tunnistati Sulevi naabrivalve sektor Tallinnas Nõmmel.

MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse esimees Tarmo Vaik ütles, et Teelahkme naabrivalve sektoreid tunnustati paljuski tänu aktiivsele sektorivanemale Sten-Fred Põder’ile, kes on suutnud kaasa haarata sadakond peret. “Lisaks on Teelahkme naabrivalve sektorite poolt ära tehtud suur töö: üles on pandud kaamerad, turvafirmaga Falck on sõlmitud leping ning läbi on viidud koolitusi elanikele,” rääkis Tarmo Vaik.

Osa Teelahkme naabrivalve sektoritele omistatud auhinnarahast kulub Sten-Fred Põder’i sõnul turvakaamerate süsteemi täiustamiseks. Teelahkme naabrivalve sektorite elujõulisuse taga on tema arvates aktiivsed elanikud ise. Piirkonna 102 majast on naabrivalvega ühinenud tervelt 101. Ka Naabrivalve koordinaator Tiina Ristmäe rõhutab, et naabrivalve otsene sisu ongi inimesed, kes osalevad. “Naabrivalve ei ole mingi „asi”, mis piirkonna turvalisust tõstaks, kõik sõltub elanike aktiivsusest ja huvist,” arvab Ristmäe.

Naabrivalve on ennetav tegevus, millega piirkond saab hulga koostööpartnereid ja rohkem infot toimuva kohta, lisaks on ühingu sõnal probleemide lahendamisel suurem kaal kui üksikisiku omal, toob Sten-Fred Põder välja naabrivalve positiivsed küljed. “Teelahkme kogemus näitab, et kõige suurem kasu on olnud patrullteenusest,” räägib ta. Esialgu lühikeseks perioodiks sõlmitud lepingut Falckiga on pikendatud ja patrullautodest on saanud lahutamatu osa Teelahkme elurajooni tänavapildist.

Kuigi probleemid erinevad piirkonniti, ei ole vaja naabrivalves osalemisest karta suurt ajakulu. “Sektorivanema kohustuste täitmisel läheb põhiosa ajast infovahetusele ning pisiprobleemide lahendamisele,” räägib Sten-Fred Põder. Naabrivalve levikust vallas peaks tema arvates olema huvitatud nii vallavalitsus kui ka politsei, sest naabrivalve kaudu on turvalisuse tagamisse kaasatud väga suur hulk elanikke.

Harku vald on neljas vald Harjumaal, kes toetab rahaliselt naabrivalve tegevust. 09. mail allkirjastasid Harku vallavanem Ott Kasuri ja MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse esimees Tarmo Vaik Harku Naabrivalve projektiga kaasneva toetuse kasutamise lepingu. “Tänu projektile ja toetusele saab Naabrivalve Harjumaa projektijuht suuremat tähelepanu pöörata Harku vallale – teavitada naabrivalve võimalustest, jagada materjale ja korraldada kohtumisi elanikega,” ütles Tarmo Vaik. Vallavanema Ott Kasuri arvates on oluline, et ükski kodanikuinitsiatiiv, mis teenib paikkonna korrakaitse huve, ei jääks märkamata ega toetamata. “Hetkel on meil olnud piisavalt vahendeid, kuid kui naabrivalve liikumine peaks kasvama, pöördume volikogu poole lisavahendite eraldamiseks,” kinnitas ta.

Harku vallas loodi esimene naabrivalve sektor 2004. aastal. Tänaseks tegutseb vallas 10 naabrivalve sektorit, neist 3 on moodustatud käesoleval aastal.

Kuidas naabrivalve sektorit luua?

Naabrivalve koordinaator Tiina Ristmäe: Naabrivalve sektori asutamiseks on vaja kokku kutsuda naabrivalvest huvitatud naabrid, kellele naabrivalve esindaja lii¬kumist tutvustab. Elanikud valivad enda hulgast sektori vanema, kes edaspidi jääb kontaktisikuks. Sektori vanema esimeseks ülesandeks on kokku koguda naabrivalve¬ga liitujate andmed, edastada need ühin¬gule, kus tehakse igale naabrile vajalike kontaktide leht. Seejärel sõlmitakse nel¬japoolne ühise tegutsemise leping sektori, MTÜ Eesti Naabrivalve, politsei ja kohaliku omavalitsuse esindajatega ning jagatakse sektorile vajalikud infomaterjalid, plakatid ja kleebised.

Infot naabrivalve kohta saab:
MTÜ Eesti Naabrivalve kontorist Tallinnas Jaama 18
tel. 652 2522
e-post. info@naabrivalve.ee 
kodulehelt www.naabrivalve.ee
Harjumaa projektijuht
Erik Niinemaa
tel. 527 6965
e-mail: erik@naabrivalve.ee    

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi