• Uudised
Kuriteoohvrid saavad suuremat hüvitist
22.09.2006

Valitsus kinnitas neljapäeval ohvriabi seaduse muutmisettepaneku, mis laiendab kuriteo ohvriks sattunud inimeste õigusi hüvitistele. Seaduse eesmärgiks on Eestis süüteo ohvriks langenute olukorra parandamine.

Eelnõu näeb ette psühholoogilise abi kulutuste hüvitamise võimaluse süüteo ohvritele ja nende lähedastele. Eesmärk on parandada nii ohvrite kui nende perekonnaliikmete sotsiaalse toimetuleku võimet, mis on ohvri suhtes toime pandud süüteo tõttu kannatanud.

Psühholoogilise abi kulude hüvitise saamise eelduseks on süüteo kohta väärteo- või kriminaalmenetluse alustamine ning ohvri või tema lähedase pöördumine ohvriabitöötaja poole, teatas sotsiaalministeerium. Samuti suurendatakse kehtiva ohvriabi seaduse alusel makstavaid hüvitisi. Kulude hüvitamise maksimaalmäär suureneb 70%-lt 80%-ni vägivallakuriteoga tekitatud varalisest kahjust, hüvitiste summaarne piirmäär suureneb 50 000 kroonilt 150 000 kroonini ja ohvri surma korral makstava matusekulude hüvitise määr tõuseb 5500 kroonilt 7000 kroonini.

Luuakse ka Euroopa Liidu riikide asutuste vahelised koostöösüsteemi toimimistingimused. See hõlbustab hüvitise kättesaadavust ohvritele piiriülestel juhtudel Euroopa Liidu piires, andes neile võimaluse pöörduda hüvitise taotlusega oma elukohariigi asutuse poole ja vabastades nad sellega ülemääraste haldusformaalsuste täitmisest.

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi