• Mäetaguse vald
  1. Võrnu sektor loodi 25.08.2004 aastal. Sektori moodustavad Võrnu küla majapidamised. Naabrivalvesse kaasati 14 kodu.
  2. Atsalama sektor loodi 20.10.2015 aastal. Sektori moodustavad Atsalama küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 11 kodu.
  3. Kiikla sektor loodi 20.10.2015 aastal. Sektori moodustavad Kiikla küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 7 kodu.
  4. Aruküla Mäetaguse sektor loodi 20.10.2015 aastal. Sektori moodustavad Aruküla ja Mäetaguse küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 7 kodu.