• Tõrva vald

Riidaja  sektor loodi 30.05.2019 aastal. Sektori moodustavad Riidaja küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 6 kodu.