• Lääneranna vald
  1. Lihula sektor loodi 09.04.2014 aastal. Sektori oodustavad Lihula Uus tn. elamud. Naabrivalvesse kaasati 15 kodu.
  2. Koonga sektor loodi 22.09.2016 aastal. Sektori moodustavad Koonga küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 11 kodu.
  3. Oidrema sektor loodi 28.04.2018 aastal. Sektori moodustavad Oidrema küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 17 kodu.
  4. Jänistvere-Irta-Nedrema sektor loodi 21.06.2018 aastal. Sektori moodustavad Jänistvere, Irta ja Nedrema küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 11 kodu.