• Häädemeeste vald
  1. Sadama sektor loodi 24.09. 2007 aastal. Sektori moodustavad Võiste, Sadama ja Lülle tänava elamud. Naabrivalvesse kaasati 6 kodu.
  2. Kalevi sektor loodi 14.01.2008. aastal. Sektori moodustavad Häädemeeste Kooli tänava elamud.. Naabrivalvesse kaasati 9 kodu.
  3. Uulu sektor loodi 22.09 2015 aastal. Sektori moodustavad Uulu küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 9 kodu.
  4. Võiste Keskuse sektor loodi 30.11 2015 aastal. Sektori moodustavad Jaagu, Kaare, Lepa, Matsi, Pikk, Pinda ja Ranna tänava elamud. Naabrivalvesse kaasati 49 kodu.
  5. Mereküla sektor loodi 09.02 2017 aastal. Sektori moodustavad Mereküla Karu tee, Killi tee,  Mereküla tee, Muuli tee ja Tukaotsa tee tänava elamud. Naabrivalvesse kaasati 11 kodu.