• Põlva vald
  1. Taevaskoja sektor loodi 18.07.2006 aastal. Sektori  moodustavad Taevaskoja ja Seasaare küla talud. Naabrivalvesse kaasati 24 kodu.
  2. Hatiku sektor loodi 06.09.2010 aastal. Sektori moodustavad Põlva valla Hatiku Kesktee, Mäe tee ja Oja tee tänava elamud. Naabrivalvesse on kaasatud 16 kodu.
  3. Valgemetsa sektor loodi 23.09.2011 aastal. Sektori moodustavad Valgemetsa küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 18 kodu.
  4. Leevijõe sektor loodi 16.01.2012 aastal. Sektori moodustavad Leevijõe küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 32 kodu.
  5. Viisli sektor loodi 18.07.2014 aastal. Sektori moodustab Viisli küla elamud. Naabrivalvesse on kaasatud 16 kodu.
  6. Tännassilma sektor loodi 17.04.2015 aastal. Sektori moodustavad Tännasilma küla talud ja elamud. Naabrivalvesse on kaasatud 33 kodu.