• Illuka vald
  1. Vasavere sektor loodi 09.11.2016 aastal. Vasaverei sektori moodustavad Vasavere küla talud. Naabrivalvesse kaasati 10 kodu