• Võru vald
  1.  Verijärve sektor loodi 20.09.2016 aastal. Sektori moodustavad Verijärve küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 15 kodu.