• Koonga vald
  1. Koonga sektor loodi 22.09.2016 aastal. Sektori moodustavad Kooga küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 11 kodu.