• Lasva vald
  1. Lauga sektor loodi 27.07.2015 aastal. Sektori moodustavad Lauga küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 7 kodu.
  2. Tsolgo ja Pille sektor loodi 27.07.2015 aastal. Sektori moodustavad Tsolgo ja Pille küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 23 kodu.