• Uuringud naabrivalve mõjust Eestis

MTÜ Eesti Naabrivalve küsitlused naabrivalve sektori liikmete hulgas

Alates 2004 aastast viiakse koostöös Tartu Ülikooli Humanitaar- ja Sotsiaalteaduskonnaga läbi naabrivalve sektorite tagasiside uuringuid. Iga kahe aasta tagant viiakse läbi telefoniintervjuud juhuvalmi alusel naabrivalve sektorite liikmetega. Valimi piirkondadeks oleme valinud suuremad Eesti omavalitsused, kus naabrivalvega on alustatud - Tallinn, Viljandi, Narva, Harjumaa.

Uuringu eesmärgiks on teada saada naabrivalve sektorite arvamus naabrivalve mõjule nende kodukandis - missugused muutused on toimunud piirkonna turvalisusega ja heakorraga, kuidas on paranenud suhtlemine naabrite vahel, politseiga ja kohaliku omavalitsusega.

2004 aasta uuringu tulemused

2004 aasta uuringu kokkuvõte

2006 aasta uuringu tulemused

2006 aasta uuringu kokkuvõte

2004 ja 2006 uuringu tulemuste võrdlus

Naabrivalve tulemuslikkuse hindamise kokkuvõte.pdf