• Iisaku I
  1. Iisaku I sektor loodi 18.05.2011 aastal. Sektori moodustavad Mäe ja Tartu mnt tänava elamud. Naabrivalvesse kaasati 12 kodu.