• Tõstamaa vald
  1. Tõhela sektor loodi 13.05.2011 aastal. Sektori moodustavad Tõhela, Alu, Kiraste ja Männikuste küla elamud. Naabrivalvesse kaasati 22 kodu.