• Projekti uuringud
Projekti raames viidi läbi kokku kolm uuringut.

Kaardistav uuring projekti alguses
Esimene uuring kaardistas Saue, Kiili ja Kernu valdades elanike hinnangud abi kättesaadavusele, teadlikkusele päästevõimalustest ning osalemisest vabatahtlikus töös. Uuringus on välja toodud ka projektipiirkondade kiirabi ja tuleõnnetuste statistika uuringule eelnenud 3 aasta jooksul.

Uuringu tulemustega saab tutvuda siin.

Võrdlev uuring projekti lõpus
Projekti lõpus viidi läbi  võrdlev analüüs projekti mõju kohta piirkondades. Tegemist on kordusuuringuga saamaks teada, kas projekti mõjul on muutunud elanike teadlikkus abi saamise võimalustest ning ohutuse suurendamisest.

Uuringu tulemustega saab tutvuda siin.

Projekti jätkusuutlikkuse uuring
Kolmas uuring oli projekti jätkusuutlikkuse analüüs, milles hinnati projekti laiendamise võimalusi üle-Eestiliseks rakendamiseks.

Uuringu tulemustega saab tutvuda siin.