• Kõue vald
Kõue vallas loodi Ardu Lasteaia naabrivalve sektor 27.03.2009 aastal. Sektori moodustab Lasteaia tänava elamud. Naabrivalvesse kaasati 10 kodu.