• Sõmerpalu vald

Sõmerpalu vallas loodi Mäeküla naabrivalve sektor 26.06.2009 aastal. Mäeküla sektori moodustavad Mäeküla küla talud. Naabrivalvesse kaasati 16 kodu.