• Avatud Eesti Fond
Vabaühenduste Fond
 
Vabaühenduste Fondi eesmärk on suurendada Eesti vabaühenduste tegutsemisvõimekust, rolli ja mõju ühiskonnas ning toetusskeem on loodud eesmärgiga kaasata kodanikuühendused jõulisemalt majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamisse Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP).
 
Toetused moodustavad 7 % Norra ja EMP finantsmehhanismidest Eestile eraldatud kogusummast - 473,8 miljonist kroonist. Kokku on Eestil kasutada vabaühenduste võimekuse ja mõju suurendamiseks aastatel 2007 - 2011 üle 33 miljoni krooni. Lisaks kaasrahastab Eesti riik toetusskeemi10 % ulatuses.
 
Eesti Naabrivalve ühing sai 2009 aastal kaasrahastust projektile „Eesti Naabrivalve töötajate täiendõpe“. Projekti eelarve on 49 100 krooni, millest 22 100 krooni on Vabaühenduste Fondi toetus.
 
Projekti ülesandeks on arendada naabrivalve sektorite tegevust. Selle ülesande täitmiseks peame parimaks võimaluseks koolitada 3 ühingu töötajat ja ühe naabrivalve sektori vanema Inglismaal naabrivalvega tegelevas organisatsioonis, kus naabrivalve alaseid kogemusi on aastast 1970. Koolitus annab infot, teadmisi ja võimalusi õppida Inglismaa kogemustest loodud naabrivalve piirkondade tegevuse järjepidevusega töötamisel.
 
Projekti tegevused:
1. Käsiraamatu lugude konkursi korraldamine, milles osalenute hulgast valitakse loosi teel osaleja täiendõppe reisile Inglismaale. Tähtaeg 9.märts
2. Kokkulepped Hertfordshire politsei ja naabrivalve esindajatega koolitusreisi programmi koostamiseks ja organisatoorsete küsimuste lahendamiseks. Tähtaeg 18.märts
3. ENV juhatuse koosolekul ühingu töötajate hulgast koolitusreisil osalejate valimine. Tähtaeg 2.märts
4. Õppevisiidi toimumine 29.03.-02.04.
5. Õppevisiidi tulemuste tutvustamine, materjalide läbitöötamine, tähtaeg 18.mai.
 
Lisainformatsioon:
Tiina Ristmäe
tiina@naabrivalve.ee