• Arengukava koostamine
05.01.2009 ühingu juhatuse koosolek, kus arutasime arengukava koostamiseks vajalikke tegevusi ja määrati tegevuste eest vastutajad.
13.01.2009 Tiina Ristmäe ja Lauri Tabur koostavad arengukava nn kondikava ja alustavad eelinfo kogumisega (meie tegevust puudutav seadusandlus, teised arengukavad jne)
20.01.2009 Üleskutse ühingu ja naabrivalve sektorite liikmetele (otseposti kaudu) osaleda arengukava koostamises. Palusime teha SWOT metoodikat kasutades analüüsi ühingu tegevuse kohta. Tähtaeg 31.01.2009
02.02 ühingu juhatuse koosolek, ülevaade naabrivalve liikmete ja ühingu töötajate SWOT analüüsidest.
18.02.2009 kohtumine arengukava koostamise nõustaja Viljar Mooritsaga. Kaardistasime meie vajadused ja ootused arengukavale, tutvusime erinevate organisatsioonidega arengukavadega ning riiklike dokumentidega, mis meie tegevust puudutavad.
10.03.2009 kohtumine Viljar Mooritsaga, ühingu liikmetelt saadud tagasiside kokkuvõtted, arengukava algversiooni välja töötamine.
14.03.2009 ühingu töötajatega arengukava arutelu.
16.05.2009 ühingu üldkoosolekul arengukava kinnitamine.