• Põlva maakond
  1. Põlva maakonnas Põlva vallas loodi esimene Naabrivalve sektor 18.07.2006. aastal. Taevaskoja sektori moodustavad Taevaskoja ja Seasaare küla talud. Naabrivalvesse kaasati 24 kodu.
  2. Hatiku sektor loodi 06.09.2010 aastal. Sektori moodustavad Põlva valla Hatiku Kesktee, Mäe tee ja Oja tee tänava elamud. Naabrivalvesse on kaasatud 16 kodu.
  3. Tännassilma sektor loodi 17.04.2015 aastal. Sektori moodustavad Tännasilma küla talud ja elamud. Naabrivalvesse on kaasatud 33 kodu.