• Võru maakond

Võru maakonnas Vastseliina vallas loodi maakonna esimene Naabrivalve sektor 21.06.2006. aastal. Plessi sektori moodustavad Plessi küla talud. Naabrivalvesse kaasati 15 kodu.