Projekti tutvustav infopäev.

17.veebruaril toimus projekti infopäev. Infopäeva eesmärk oli tutvustada projekti eesmärke ja tegevusi huvigruppidele- Päästeamet, Siseministeerium, kohalikud omavalitsused, politsei, Harju Maavalitsus, kodanikeühendused.

Infopäeva ettekanded:
Ants Aguraiuja, Põhja-Eesti Päästekeskuse järelevalveteenistuse juht - “Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses”

Tiina Ristmäe, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht- “Projekti analüüsi teostamine”
Viola Murd, Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja - “Võrgustiku töö ja õnnetuste ennetamine”
Tarmo Lai, Siseministeeriumi Pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakond - “Päästet abistava vabatahtliku tegevuse arendamisest”
Anu Altmets, MTÜ Kodukant Harjumaa - “Kogukonna turvalisuse edendamine Harjumaal kodanike algatusel”

Koolitused vabatahtlikele
6.-7.märtsil toimusid Sausti mõisas koolitused vabatahtlikele. Õppisime tuleohutust ja esmaabi ning arutasime läbi reageermissüsteemi toimimise.
Mare Kärneri ettekanne projektist ja foto.

Projekti kaardistava uuringu tulemuste tutvustus
7.aprill toimus Lootuse külas projekti kaardistava uuringu tulemuste tutvustus.
Tutvu uuringu tulemustega ning ettekandega.

Projekti infopäev huvigruppidele
28.mail toimus infopäev projekti huvigruppidele andmaks ülevaadet projekti tulemusest ja saavutatud eesmärkidest ning arutamaks projekti laienemise võimalusi.
Mare Kärneri ettekanne

Täiendkoolitus vabatahtlikele
15.augustil viisime läbi täeindkoolituse esmaabi ja tuleohutuse valdkonnas, osalejateks projekti vabatahtlikud.
Koolituskava ja foto

25.augustil toimus vabatahtlikega väljasõit Aegna saarele, kus tutvustati Reservpääste rühma tegevust.

Projekti lõpukonverents „Häiresüsteem hajaasustuses“
26. aprillil toimus projekti lõpukonverents. Konverentsi eesmärk oli tutvustada projekti tulemusi ja tegevusi huvigruppidele.
Konverentsi ettekanded:
Mare Kärner, MTÜ Eesti Naabrivalve, „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses“ projektijuht – „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses“
Tiina Ristmäe, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht – „Vajadus paindlikumate ja mitmekesisemate teenuste järele kodanike ohutuse tõstmiseks“
Tõnu Vahter, projektis osalenud vabatahtlik – „Vabatahtliku tegevuse kogemusest“
Tarmo Vaik, MTÜ Eesti Naabrivalve juhatuse esimees – „Kogemus omavalitsuse juhina projekti käivitamisel“
Tiina Naarits, Mahena Kriisinõustamise ja Eneseleidmise keskuse juhataja – „Vabatahtlik tegevus – mis motiveerib?“
Magdalena Putka, Ennetustöö büroo, Politseiamet (Poola) – „„Safe Senior“ projekti ülevaade. Poola kogemus ohutuse tagamisel eakate hulgas“
Ants Aguraiuja, Põhja-Eesti Päästekeskuse järelvalveteenistuse juht – „Võrdlus vabatahtlike päästjate kaasamisega päästetöödele“
Raik Saart, Põhja-Eesti Päästekeskuse direktor; Ants Aguraiuja, Põhja-Eesti Päästekeskuse järelvalveteenistuse juht; Tiina Ristmäe, MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht; Mare Kärner, MTÜ Eesti Naabrivalve projektijuht; Rait Killandi, Eesti Priitahtlik Päästeliit; Sirlis Sõmer-Kull, Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja; Lauri Lugna Siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja - Arutelu “Kuidas jätkata vabatahtlike kaasamist turvalisuse tagamisse”