Teenuse saajate koju paigaldatakse GSM sidel töötav süsteem, mis koosneb suitsuandurist, kaasaskantavast häirenupust ja lokaalsest GSM-keskusest. Antud seadmete abil on võimalik avastada tulekahjusid, paanikanupu häireid ning pikaajalisi elektrikatkestusi. Neist viimane on oluline, et kindlustada abivajaja toimetulek ka elektrivarustuse puudumise olukordades. Selline süsteem võimaldab õnnetuste kiiret avastamist ning seda ka juhul, kui kannatanu ei ole võimeline toimunust ise teatama.

Häirenuputeenust on võimalik tellida kuutasuga – 12 € (ei ole käibemaksu kohuslane). 

Juhul kui kohalik omavalitsus pakub elanikele häirenupu teenust, määrab teenuse maksumuse omavalitsus – inimesele võib teenus olla tasuta või osaliselt tasutud.

Kui omavalitsus ei ole Eesti Naabrivalvega teenuse osutamiseks lepingut sõlminud ning sotsiaalteenuste nimekirjas häirenupu teenust veel ei ole, saab teenuse tellida ka otse Eesti Naabrivalvelt. Selleks palume oma soovist meile teada anda MTÜ Eesti Naabrivalve kontaktandmetel, mille leiate siit.