Inimese koju paigaldatakse GSM sidel töötav süsteem, mis koosneb suitsuandurist, kaasaskantavast häirenupust ja lokaalsest GSM-keskusest. 

Nende seadmete abil on võimalik avastada tulekahjusid, häirenupu õnnetusteateid ning elektrikatkestusi. Süsteem võimaldab õnnetuste kiiret avastamist ning tänu suitsuandurile jõuab info tulekahjust vabatahtlikuni ka siis, kui kannatanu ei ole võimeline toimunust ise teatama.

Pärast häirenupule vajutamist:

  • GSM-keskus saadab teate ning seejärel helistab vabatahtliku reageerija mobiiltelefonile.
  • Vabatahtlik reageerija püüab abivajajaga telefoni teel ühendust saada.
  • Kui abivajaja vastab telefonile, siis selgitatakse koos välja häireteate põhjus ning lepitakse kokku edasistes tegevustes.
  • Kui abivajaja ei vasta telefonile, läheb vabatahtlik võimalikult kiiresti sündmuskohale, selgitab välja, mis on juhtunud ning käitub sellele vastavalt.