Vabatahtliku roll

 
Osaledes teenuses vabatahtlikuna, on võimalus saada palju väärtuslikke oskusi, teadmisi ja kogemusi, mida saab kasutada abi vajava naabri heaks ja oma kogukonna elu paremaks muutmiseks. Peamine on aga hea tunne teadmisest, et oled saanud kedagi aidata!

Eesti Naabrivalve häirenupu teenuse osutamisel on vabatahtlikel reageerijatel keskne ja ülioluline roll – nad on abivajaja jaoks esmaseks kontaktiks, kui õnnetus peaks juhtuma. Õnnetuse korral vajutab abivajaja häirenupule ning süsteem saadab teate ja seejärel helistab vabatahtliku mobiiltelefonile. Häireteate saamise korral reageerib vabatahtlik sellele kiiresti ja operatiivselt ning vajadusel kutsub välja operatiivteenistuse.


Tasuta koolitused

 
Vabatahtlikele reageerijatele korraldatakse projekti abikõlbulikkuse perioodil tuleohutuskoolitus, mille viib läbi Päästeamet, ning esmaabikoolitus, mille viib läbi Eesti Punane Rist. Koolituste tulemusena oskavad vabatahtlikud paremini ohuolukorda hinnata ning operatiivteenistuse väljakutsumisel Häirekeskusele täpsemat informatsiooni anda. Samuti õpitakse, millised on esmased tegevused erinevate ohuolukordade puhul kuni professionaalse abi saabumiseni. Koolitustel omandatud teadmised ja oskused on inimestele vajalikud ka muudes olukordades ning selle kaudu soovime tõsta ohutusalast teadlikkust ühiskonnas laiemalt.


Vabatahtliku reageerija tegevused häirenupu teate korral

 
  • Vabatahtlik reageerija reageerib häireteatele 1 minuti jooksul, alates häirekõne vastu võtmisest.
  • Vabatahtlik reageerija teeb kõik endast oleneva, et jõuda abivajaja juurde vähemalt 15 minutiga, alates kohale minemise vajaduse selgumisest.
  • Vabatahtlik reageerija käitub häireteatele reageerimisel vastavalt väljaõppele ja lähtub oma tegevustes vabatahtliku reageerija tegevusjuhistest.
  • Vabatahtlik reageerija esitab õnnetusteate raporti hiljemalt 2 tööpäeva jooksul alates häireteate saamisest.

Kord nädalas võtab vabatahtlik tugiteenuse saajaga ühendust ning veendub, et temaga on kõik korras ning häirenupu seadmed töötavad.
 

Kuidas saada vabatahtlikuks?

 
Juhul kui Sinu elukoha omavalitsus – vald või linn – oma elanikele häirenupu teenust pakub, tuleks pöörduda omavalitsuse sotsiaalnõuniku poole.

Juhul kui teenust teie vallas või linnas veel ei pakuta, kuid sooviksite uurida võimalusi Eesti Naabrivalve häirenupu teenuses vabatahtlikuna kaasa lüüa, kirjutage palun aadressil nupp@naabrivalve.ee või helistage telefonil 50 62 588 või 6 522 522.