Ehkki paljud üksi elavad eakad või puuetega inimesed saavad igapäevase eluga hästi hakkama, on kaelas või randmel kantav häirenupp õnnetuse korral asendamatu abivahend.

Õnnetusest teada andmiseks piisab ühest nupulevajutusest ning appi on valmis ruttama koolitatud vabatahtlik – tuttav ja usaldusväärne inimene naabruskonnast.

Süsteem annab vabatahtlikule koheselt teada ka tekkinud tulekahjust ning pikemast elektrikatkestusest.
 

Usalduslik suhe vabatahtlikuga

 
Eesti Naabrivalve häirenupu teenuse korral reageerib häireteatele abivajaja jaoks tuttav ja usaldusväärne kontaktisik, kellele julgetakse oma murest rääkida ning kellele usaldatakse oma kodu ligipääsuvõtmed.

Teiste turul pakutavate teenuste puhul suunatakse enamasti häirekõne teenusepakkuja kõnekeskusesse, kus sellele vastab operaator, kes on abivajaja jaoks võõras inimene. Enamike häirenupu teenuste korral on reageerijateks teenusepakkuja patrullekipaažid, kellele peab olema tagatud ligipääs tellija eluruumidele, mistõttu on õnnetusele reageerijad samuti võõrad inimesed. Tihtipeale ei soovita võõrastele oma kodu ligipääsuvõtmeid anda. Lisaks reageerib igale häirele suure tõenäosusega erinev inimene, mistõttu ei saa välja kujuneda ka usalduslikku suhet.

Eesti Naabrivalve häirenupu teenuse puhul neid probleeme ei ole, kuna reageerijateks on abivajaja head tuttavad või lähedased inimesed naabruskonnast.
 

Kuidas oma koju häirenuppu saada?

 
Juhul kui vajate oma koju häirenuppu, pöörduge palun oma elukoha omavalitsuse – valla või linna – sotsiaalnõuniku poole.

Kui omavalitsus on Eesti Naabrivalvega lepingu sõlminud ning häirenupu teenust teie linnas või vallas pakub, on võimalik saada teenust omavalitsuse kaudu. Kas teenus on inimesele tasuta või osaliselt omavalitsuse poolt tasutud, otsustab omavalitsus.

Kui omavalitsuse poolt pakutavate sotsiaalteenuste nimekirjas Eesti Naabrivalve häirenupu teenust veel ei ole, on võimalik teenus tellida otse Eesti Naabrivalvelt. Selleks pöörduge palun meie poole telefonil 6 522 522 või 50 62 588, e-posti aadressil nupp@naabrivalve.ee  või esitage tellimus siin.

Häirenupu teenuse hinnad ja koju paigutatavate seadmete ülevaate leiate siit.