MTÜ Eesti Naabrivalve eesmärgiks on pakkuda vabatahtlikel põhinevat häirenupu teenust üle-Eestiliselt. Teenuse pakkumisest huvitatud omavalitsustel palume ühendust võtta meie kontaktandmetel.


Kokkuhoid sotsiaal- ja hoolekandeteenustelt

 
Häirenupu teenuse kasutuselevõtt sotsiaalteenusena võimaldab kokkuhoidu sotsiaal- ja hoolekandeteenustelt, mis saavutatakse, tõstes eakate ja puuetega inimeste võimekust iseseisvalt kodustes tingimustes hakkama saada.


Lahendus abikaugetes piirkondades

 
Seoses osade päästekomandode sulgemisega suureneb teatud piirkondades operatiivteenistuse häireteatele reageerimise aeg. Sellest tulenevalt on Eesti Naabrivalve häirenupu teenus muutunud veelgi vajalikumaks. Häirenupu teenusega on võimalik vähendada ka operatiivteenistuse väljasõidukulusid, kuna väiksematele õnnetustele reageerivad vabatahtlikud.


Parem elukvaliteet

 
Teenus tõstab nii eakate kui puuetega inimeste elukvaliteeti, sest nad saavad antud teenusega võimaluse iseseisvalt harjumuspärastes tingimustes paremini toime tulla. Häirenupu teenus pakub üksi elavale või suurema osa päevast üksi veetvale inimesele vajadusel kiiret ja operatiivset abi ning südamerahu tema lähedastele. Samuti suureneb abivajaja sotsiaalne sidusus.


Aktiivsem ja sidusam kogukond

 
Omavalitsusüksuses tekib teenuse käivitumisel vabatahtlike võrgustik, millel on potentsiaal laieneda ka teistele aladele, suurendades seeläbi kogukonna aktiivsust ja arendades kohalikku elu.

MTÜ Eesti Naabrivalve on tuntud kui võimekas partner kogukondade turvalisuse tõstmisel ja kuritegude ennetamisel ning on seeläbi suutnud luua usaldusväärsed suhted ka häirenupu teenuse sihtrühma seas. Häirenupu teenuse osas soovime olla heaks koostööpartneriks kõigile Eesti omavalitsustele.