Häirenupp on lahendus üksi elavate või suure osa päevast üksi kodus veetvate inimeste jaoks, kes võivad õnnetuse korral jääda hätta abi kutsumisega. Ehkki paljud üksi elavad eakad või puuetega inimesed saavad igapäevase eluga hästi hakkama, on kaelas või randmel kantav häirenupp õnnetuse korral asendamatu abivahend. Õnnetusest teada andmiseks piisab ühest nupulevajutusest ning appi on valmis ruttama koolitatud vabatahtlik – tuttav ja usaldusväärne inimene naabruskonnast. Süsteem annab vabatahtlikule koheselt teada ka tekkinud tulekahjust ning pikemast elektrikatkestusest.

Eesti Naabrivalve eesmärgid häirenupu teenuse pakkumisel on:
  • luua turvaline elukeskkond eakatele ja puuetega inimestele
  • tõsta õnnetuste avastamise kiirust
  • vähendada õnnetusteatele reageerimise aega
  • ennetada õnnetuste raskeid tagajärgi
  • suurendada Eestis tuleohutus- ja esmaabikoolitust saanud inimeste arvu
  • edendada kogukondades vabatahtlikku tegevust ja kodanikuaktiivsust
  • täiendada teie vallas või linnas pakutavate sotsiaalteenuste valikut