• Uudised
Kutse MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekule!
16.06.2014

Austatud Eesti Naabrivalve ühingu liige, olete oodatud MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekule!

Üldkoosolek toimub 30. juunil 18.00-20.00 Tatari 12 III korrus, (registreerimine algab kell 17.30). Tasuta parkimine Tatari 12 hoovil.

Üldkoosoleku päevakord:

Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine.

1. ENV ühingu 2013. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine.
Ühingu 2013 aasta majandusaasta aruandega saate tutvuda meie kodulehel või meie kontoris Tallinnas Tatari 12 või posti teel, kui sellekohasest soovist meile teada annate.
2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2014

3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.
Väljavõte põhikirjast:
3.7. Liikmemaksu suurus määratakse igal aastal üldkoosoleku poolt.
ENV juhatus teeb ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata – liitumine 1 euro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta. Juriidiliste isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot.
4. ENV arengukava täiendamine.
Seoses ENV tegevuse rahastamisega Siseministeeriumi poolt, peame vajalikuks vabatahtlust puudutavat tegevust arengukavas täiendada. Täienduste väljatöötamiseks soovime kutsuda üles liikmeid aktiivselt osalema arengukava täiendusprotsessis.

5. Kohapeal tekkinud küsimused.


Palume kindlasti teatada oma osalemisest hiljemalt 27. juuniks 2014

Täpsem info ning registreerimine 6 522 522 või 51 36 630 või info@naabrivalve.ee   

Kohtumiseni 30.juunil! Teadke, et Te olete oodatud!


Tarmo Vaik
MTÜ Eesti Naabrivalve
juhatuse esimees
 

›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi