• Uudised
Eesti Naabrivalve rakendab Phare Access 2002 programmi raames tööle 15 maakondlikku projektijuhti
11.01.2005
Projektijuhtide ametikohtadele viiakse läbi avalik konkurss ning kandideerima oodatakse aktiivseid, suhtlemisalteid ja teotahtelisi inimesi. Muuhulgas on uute töötajate ülesandeks arendada piirkondlikult kodanikualgatuslikku tegevust. Maakondlike projektijuhtide tööle rakendamine annab võimaluse arendada tegevust piirkonna probleemidest ja vajadustest lähtuvalt. Naabrivalve ja koolivalve kaudu kaasatakse kogukonnaliikmeid rohkem ühistegevusse, mis kindlasti mõjutab positiivselt regiooni arengut. Projekti oluliseks väljundiks on ka sotsiaalse dialoogi edendamine elanike, politsei, omavalitsuste, erinevate organisatsioonide ja liikumiste vahel. Projekti pikaajaliseks eesmärgiks on tõsta elanike turvatunnet ja kooliõpilaste turvalisust, jagades neile teavet selle kohta, mida nad saavad ise oma turvalisuse tõstmiseks ära teha läbi ühise tegutsemise (Naabrivalve ja Koolivalve projektides) koostöös teiste huvigruppidega. Projekti toetab Euroopa Liit läbi Phare Access 2002 programmifondi ning eelarveks on 54 500 Eurot, millest 10% on ühingu omafinantseering.
›› Vaata kõiki uudiseid | ›› Vaata arhiivi