• Konkusri tingimused

„Hea naaber" konkursi tingimused:

1. Konkursi toimumise aeg ja eesmärk
1.1 Hea naabri konkursi (edaspidi konkurss) toimumisaeg on 28.10.2019 - 10.11.2019.
1.2 Konkursi eesmärk on tunnustada Eesti elanikke, kes peavad oluliseks heanaaberlikke
suhteid, kes on abivalmid, mõistvad ja on kodupiirkonna heaolu nimel valmis pingutama.
1.3 Võitja kuulutatakse välja 11.11.2018 Eesti Naabrivalve Facebooki lehel.

2. Osalemistingimused
2.1 Konkursile võivad kandidaate esitada kõik Eesti elanikud, iseennast esitada ei saa.
2.2 Esitajal tuleb märkida Naabrivalve Facebooki leht meeldivaks.
2.3 Kandidaadi kirjeldus tuleb esitada lühikese loona Hea Naaber konkursi teate alla.
2.4 Kandidaatide hindamine toimub Naabrivalve Facebooki lehel, kus esitatud kandidaate hinnatakse meeldimiste jagamisega.
2.5 Konkursi läbiviimiseks moodustatakse žürii, kes kuulutab välja võitja. Žürii moodustab ja kinnitab selle koosseisu konkursi korraldaja.

3. Hindamise põhikriteeriumid
3.1 Kandidaat peab olema eeskujulik, abivalmis ja positiivse ellusuhtumisega seaduskuulekas
naaber. Hinnatakse nii soola laenamist kui ühist majaehitust, ühiseid koosolekuid (ühisest
hommikukohvist kuni ühiste jõulupidudeni), reaalseid juhtumeid, kus naaber naabrit aidanud,
kokkuleppeid, mis hõlbustavad igapäevaelu, loovad turvatunnet jne.

4. Hindamine
4.1 Kandidaate hindavad Facebooki kasutajad.
4.2 Parim naaber valitakse kampaaniale laekunud kirjelduste põhjal, kes on  konkursi lõpuks enim meeldimisi saanud.
4.3  Meeldimiste ostmise või roboti kasutamise kahtluse korral osaleja diskvalifitseeritakse.
4.4 Juhul kui tekib olukord, kus 2 või enam kandidaati on saanud võrdsed punktid, otsustatakse võitja žürii poolt läbirääkimiste teel.
4.5 Auhinnasaaja nimi avalikustatakse Eesti Naabrivalve Facebooki lehel.

5. Auhinnad
5.1 Parimat naabrit tunnustatakse kampaania peaauhinnaga, mis on välja pandud  AS Mariine Auto Tallinn poolt, milleks on Subaru Outback’i nädalavahetuse kasutusõigus. MTÜ Eesti Naabrivalve tunnustab omalt poolt võitjat Noorus SPA Hotel kinkekaardiga 500€ väärtuses ning järgmist kahte võitjat tänukirjaga.  

6. Kandidaatide esitamine
6.1 Kampaaniale saab kandidaate esitada läbi Naabrivalve Facebooki lehe kuni 10. novembrini k.a.
6.2 Kandidaati esitades tuleb esitajal teada, et kandidaadil on juhtimisõigus, teada tuleb ka kandidaadi nime ja telefoninumbrit, et korraldajal oleks võimalik läbi esitaja võitjaga ühendust saada.

7. Muud tingimused
7.1 Eesti Naabrivalve ühingul on õigus teha kampaania tingimuste osas muudatusi. Muudatused avalikustatakse Eesti Naabrivalve ühingu veebilehel.