• Jõgeva vald
  1. Aru sektor loodi 31.05.2011 aastal. Sektori moodustavad neli Siimusti Keraamika tänava elamut. Naabrivalvesse kaasati 4 kodu.